Açık rıza beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun kapsamında, Distory Tech olarak kişisel verilerinizi
işleyebilmek; yurtdışındaki sunucularda barındırmak, pazarlama ve reklam/kampanya süreçlerinin
yürütülmesi için bu konuda açık rızanıza ihtiyaç duyuyoruz.
Hangi kişisel verilerinizi işleyebilmek için açık rıza talep ediyoruz:
Web sitesi iletişim formu, canlı destek uygulaması, online işitme testi ve telefon görüşmesi vasıtasıyla
sizlerden topladığımız kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği kategorilerindeki kişisel verileriniz
için açık rıza talep ediyoruz.

Kişisel verilerimin Distory Mobil App Aydınlatma Metni’nde belirtilen;
Yöntem, amaç ve hukuki sebeplerle sınırlı kalmak kaydıyla,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak veri
sorumlusu sıfatıyla kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği kategorilerindeki kişisel
verilerimin reklam/kampanya/promosyon/pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılmasına,
aktarılmasına; yurtdışındaki sunucularda barındırılmasına,
Açık bir şekilde rıza verdiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.*

  • Açık rızamı dilediğim zaman distory.co İnternet Aydınlatma Metni’nde belirtilen mail adresi üzerinden şirketinize ulaşarak, geri alabileceğim konusunda bilgilendirildim.