AYDINLATMA METNİ

Distory, mobil telefon, tablet veya diğer cihazlarınız aracılığıyla internet tabanlı bir üyelik hizmeti sunmaktadır. Hizmet, Distory internet sitesine, sesli kitap, e-kitap veya diğer edebi içeriklere erişim sağlayarak size (“Siz” veya “Kullanıcı”) belirli bir Üyelik planı için uygulanacak ek hüküm ve koşullar (“Şartlar”) çerçevesinde sunulur. Distory App (“Distory” veya “Biz”) tarafından sağlanan hizmet, bu Kullanım Koşulları ve Şartlar ile birlikte sunulur.

Bu Gizlilik Politikası, kişisel verilerinizi de içeren verilerinizin toplanma, depolanma, kullanımı ve paylaşım yöntemlerini Distory’nin Hizmet’i sunmasıyla ilgili olarak açıklamaktadır. Bu Gizlilik Politikası ayrıca sitemizi ziyaret eden veya uygulamamızı indiren ve kullanan kişileri de kapsar. 

Bu politika, kişisel verilerinizin uygun şekilde işlenmesiyle ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır ve Hizmet’i kullanırken verdiğiniz kişisel verilerinizin gereken özenle işlendiğinden emin olmanızı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Kişisel verilerinizi Distory ile paylaştığınızda güvende olduğunuzu bilmenizi isteriz. Distory, kişisel verilerinizin yetkisiz erişime veya açıklanmasına, kullanımına, değiştirilmesine, yok olmasına ve kaybına karşı uygun tüm teknik ve idari önlemleri almaktadır. Gizlilik Politikası’nda belirtilen bilgilerden memnun değilseniz, Hizmet’i kullanmayı her zaman bırakabilirsiniz. 

Veri Sorumlusu

Distory App, kişisel verilerinizin işlenmesinde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Gizlilik veya veri bütünlüğü gibi konularla ilgili olarak bizimle iletişim kurabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz sayfa sonunda belirtilmiştir.

Distory Aşağıda Belirtilen Durumlarda Kişisel Verilerinizi Toplar

Distory, kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda toplar: 

 • Distory hesabı oluşturmanız ve/veya Hizmet’i kullanmanız durumunda, 
 • Distory’den bir eklenti, servis veya ürün talep etmeniz durumunda, 
 • Hizmet’e dahil bir uygulamayı bir üyelik planına bağlı veya bağımsız olarak yüklemeniz ve/veya kullanmanız durumunda, 
 • İnternet sitesini ziyaret etmeniz durumunda, 
 • Distory’nin bülten servisine üye olmanız durumunda, 
 • Hata, ihlal veya başka türlü uygunsuz materyallere ilişkin bildirim yapmanız veya diğer bir sebep ile Distory müşteri hizmetleri ile iletişim kurmanız durumunda,
 • Hizmet’i, Facebook, Google ya da benzeri diğer üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak kullanmanız durumunda
 • Müşteri memnuniyeti anketi veya pazarlama anketi gibi bir araştırmayı yanıtlamanız veya Distory’nin gönderdiği iletilere yanıt vermeniz durumunda, ya da Distory ile ilişkilendirilmeniz gereken diğer durumlarda. 
 • Ayrıca, Distory çerezler ve tercihleriniz ile faaliyetlerinizi takip edebilen diğer izleme teknolojileri (işaretçi, etiket ve nokta dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aracılığıyla kendisine veya üçüncü taraflara ait verileri toplamaktadır.

Distory Aşağıda Belirtilen Türde Verilerinizi Toplar

Distory hesabı oluşturduğunuzda veya müşteri hizmetlerine başvurduğunuzda, Distory sizin hakkınızda kişisel veriler toplar. Bu veriler arasında isim, kullanıcı adı, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri bulunur. 

Distory’nin hizmetlerini veya internet sitesini kullandığınızda, kullanım verileri (başlık seçimleri, arama sorguları vb.), izleme verileri (görüntülenen içerik vb.) ve teknik veriler (platform kimlikleri, telefon ve platform sürümleri, cihaz IP adresi, dil ayarları, URL bilgisi, parola (şifrelenmiş), çerez verileri ve tarayıcı tipi gibi) toplanabilir. 

Distory ayrıca ödeme hizmet sağlayıcısına verdiğiniz bilgilerin bazılarını toplayarak faturalandırmayı kolaylaştırabilir. 

Eğer Distory’yi, Facebook, Google veya diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla ilişkili benzer hizmetlerle kullanıyorsanız, kişisel verileriniz Facebook, Google veya diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından toplanarak işlenebilir. 

Kamusal forumlarda veya üçüncü taraf platformlarda Distory ile ilgili bilgi paylaşırsanız, bu veriler de Distory tarafından toplanabilir. 

Distory, seçtiğiniz ödeme yöntemiyle ilgili bazı kişisel verileri de toplayabilir. Ancak, kredi kartı numarası gibi bütünsel veriler Distory’de saklanmaz ve üçüncü taraf ödeme hizmet sağlayıcıları ile işbirliği yapar. 

Distory Kişisel Verilerinizi Nerede Saklar?

Kişisel verileriniz Sözleşme Tarafı’nın kurulduğu ülkede bulunan sunucularda barındırılabileceği gibi gerekli durumlarda Google ve Amazon gibi sunucu hizmeti veren şirketlerin sunucularının bulunduğu ülkelerde saklanır. 

Distory Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklar? 

Distory, kişisel verilerinizi ilgili işleme faaliyetinin amacı için gerekli olduğu süre boyunca saklar. Pazarlama amaçlı toplanan ve işlenen kişisel verileriniz üyeliğiniz boyunca ve üyeliğiniz sona erdikten sonra 12 ay süreyle saklanır ve bu sürenin sonunda açıkça izin vermediğiniz takdirde silinir.

Üyelik süreniz boyunca ve sona ermesinden itibaren 24 ay süreyle verdiğiniz kişisel veriler, sözleşmesel yükümlülüklerinizi yerine getirmek, hediyeler (Promosyon Kodu gibi) ve diğer ek hizmetlerin kullanımını takip etmek ve kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak için saklanır.

Kişisel verileriniz ayrıca destek amaçları için son destek bildiriminize kadar 24 ay süreyle saklanır.

Verileriniz, analitik amaçlar için üyelik süreniz boyunca ve sona ermesinden itibaren 24 ay boyunca işlenir. 

Distory, ilgili mevzuatın gerektirdiği hallerde veya hak talebinde bulunmak, bir hakkı kullanmak veya savunmak için kişisel veriyi bahsi geçen sürelerden daha uzun sürelerle saklayabilir. 

Kişisel verileriniz Sözleşme Tarafı’nın kurulduğu ülkede bulunan sunucularda bulunabileceği gibi Google ve Amazon gibi sunucu hizmeti veren şirketlerin sunucularının bulunduğu ülkelerde saklanabilir.

Distory, uluslararası veri aktarımları için güvenlik tedbirlerini uygular. Distory, kişisel verilerinizi müşteri ilişkilerini yönetmek, kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek, Hizmet’i geliştirmek ve uyarlamak, pazar ve müşteri analizleri yapmak, istatistikler oluşturmak, iş takibi yapmak ve iş yöntemini geliştirmek amacıyla işler. Ayrıca, kişisel verilerinizi daha iyi ve kişiselleştirilmiş teklif ve hizmet sunumu amacıyla işleyebilir ve reklam veya pazarlama iletilerinin gönderilme riskini azaltmak için de işleyebilir. 

Verileriniz, davranışlarınız, ihtiyaçlarınız ve hayat tarzınıza ilişkin bilgileri anlamalarına yardımcı olmak için işlenebilir. 

Distory Neden Kişisel Verilerinizi İşler?

Distory, kişisel verilerinizi aşağıdaki durumları gerçekleştirmek ve iyileştirmek için kullanır;

 • Distory, çeşitli amaçlarla kişisel verilerinizi işler. 
 • Öncelikle, müşteri ilişkilerinizi yönetmek ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek
 • Pazar ve müşteri analizleri, piyasa araştırmaları, istatistikler ve iş yönteminin geliştirilmesi ve Hizmet’i ve özelliklerini geliştirmek 
 • Daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak
 • Sizinle ilgisi olmayan reklam veya benzeri pazarlama iletilerinin gönderilme riskini azaltmak 
 • Ayrıca kişisel verileriniz, Distory’nin mevcut kullanıcılarına benzer kitlelere yönelik hedefli pazarlama için kullanılabilir. Bu durum, özel kitleler oluşturmak amacıyla kişisel verilerin işlenmesini gerektiren üçüncü taraf platformlarda gerçekleşebilir.
 • Ayrıca, Distory, Hizmet üzerinden ulaşabildiği kayıtlarınızı (örneğin, Facebook, Google veya benzeri hizmet sağlayıcıları) analiz ederek burada belirtilen amaçlar için kullanabilir ve derleyebilir.
 • Distory, yasaklanmış veya hukuka aykırı olan faaliyetlerin önlenmesi, tespiti ve soruşturulması gibi amaçlarla da kişisel verilerinizi işleyebilir. Bu durumda, kişisel verilerinizin işlenmesi Şartlar’ın uygulanabilmesi için de gerekli olabilir, örneğin ücretsiz deneme süresine uygun olup olmadığınıza karar vermek gibi. 

Veri İşlemenin Hukuki Dayanağı

İşlemenin hukuki dayanağı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 5. maddesi ile belirlenir. Bu maddeye göre, kişisel verilerin işlenmesi için rızanızın alınması, sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, meşru menfaatin varlığı ve bunların korunması veya kamu yararının gerektirdiği durumlarda işleme faaliyeti yasal dayanak olabilir. Distory, kişisel verilerinizi bu yasal dayanaklardan birine uygun olarak işlemektedir. Bununla birlikte, işlemenin yasal dayanağı olarak yalnızca rızanıza bağlı olarak yapılacağı durumlarda, gönüllü olarak rızanızı verip vermemek size kalmıştır ve her zaman verdiğiniz rızayı kısmen veya tamamen geri alabilirsiniz. 

Veri Güvenliği ve Veri Bütünlüğü 

Kişisel verilerinizin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliği bizim için son derece önemlidir. Kişisel verilerinizi yetkisiz erişime veya ifşaya, kullanımına, değiştirilmesine, yok edilmesine ve kaybolmasına karşı korumak amacıyla geliştirilmiş teknik, idari ve fiziksel güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Güvenlik prosedürlerimizi zaman zaman gözden geçirerek ek önlemler almaya veya mevcut önlemleri teknik olarak güçlendirmeye çalışıyoruz. Ancak, tümüyle aşılmaz önlemlerin sayısı azdır. Bu nedenle, Hizmet’imizde şüpheli faaliyetler fark ederseniz derhal bize bildirmenizi önemle rica ederiz. 

Distory Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşır?

Distory, kişisel verilerinizi, sözleşme gerekliliklerini veya hizmet sağlayıcılarına ve iş ortaklarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmek veya bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen diğer amaçlar için iştirakleriyle (Distory grubunda bulunan şirketler), iş ortaklarıyla, hizmet sağlayıcılarıyla ve diğer üçüncü şahıslarla paylaşabilir. 

Ayrıca, Distory size özel reklam ve pazarlama iletileri göndermek veya diğer tanıtım amaçları için üçüncü taraflarla kişisel verilerinizi paylaşabilir. Distory, Google Analytics ve Facebook gibi platformlarda özel hedef kitle oluşturma ve pazarlama yöntemlerinin başarısını ölçme amacıyla kişisel verilerinizi iş ortaklarıyla paylaşabilir. 

Distory, kişisel verilerinizi IT sistem sağlayıcıları, müşteri servisleri ve iştirakleriyle de paylaşabilir. Ancak bu durumlarda, kişisel verilerinizin yüksek seviyede güvenlik önlemleri altında korunması için üçüncü kişilerle veri işleme sözleşmeleri yapılır. 

Kişisel verileriniz, hukuki çıkarların korunması veya resmi taleplerin yerine getirilmesi veya sahtecilik ve diğer güvenlik sorunlarının tespiti, izlenmesi ve önlenmesi için de paylaşılabilir. 

Kişisel verileriniz AB veya AEA’da veya başka bir yerde saklanabilir ve farklı ülkelere aktarılabilir. Ancak, veri aktarımı bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılır. Türkiye dışındaki bir ülkeye kişisel verilerinizin aktarılması durumunda özel güvenlik önlemleri alınır ve veri aktarımı yürürlükteki veri koruma mevzuatına uygun olacak şekilde yapılır. 

Diğer Web Sitelerine Verilen Linkler ve Bağlantılar Hakkında 

Distory tarafından sunulan bilgiler, kişilere ait veya onlar tarafından işletilen harici web sitelerine verilen linkler/bağlantılar içerebilir. Distory, harici web siteleri üzerinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinden sorumlu değildir. Harici web sitelerinin gizlilik uygulamaları hakkında bilgi almanızı öneririz. 

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası zaman zaman değiştirilebilir. Distory, önemli değişiklikler yapacak olursa, değişikliği yürürlüğe koymadan önce e-posta veya hizmet üzerinden size bilgi verecektir.

Güncel Gizlilik Politikamız Distory web sitesinde yayınlanacaktır. Herhangi bir değişikliğin sizin onayınızı gerektirmesi durumunda, Distory yeni bir onay talep edecektir. Veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak için bu Gizlilik Politikası’nı sık sık gözden geçirmenizi öneririz. 

Kişisel Verilerinizi Koruma Hakkınız 

Türkiye’de yaşıyorsanız, açık rızanızı geri çekme hakkınızın yanı sıra aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

 • Erişim Hakkı: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işleniyorlarsa hangi kişisel verilerin, hangi amaçlarla ve nasıl işlendiğini öğrenme hakkına sahipsiniz. 
 • Düzeltme Hakkı: Yanlış işlenen kişisel verilerin düzeltilmesini veya eksik işlenen verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. 
 • Silme Hakkı (Unutulma Hakkı): Gerekli şartlar sağlandığında, kişisel verilerinizi silmekle yükümlüyüz. 
 • İşlemin Sınırlandırılması Hakkı: Belirli şartlar dahilinde veri işleme faaliyetlerimizi sınırlandırmakla yükümlüyüz. 
 • Veri Taşınabilirliği Hakkı: Belirli şartlar altında, kişisel verilerinizin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve okunabilir bir formda size iletilmesini veya başka bir kuruma aktarılmasını talep edebilirsiniz. 
 • İşleme İtiraz Hakkı: Belirli durumlarda, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. İtirazınız halinde kişisel verilerinizi işlemeyi durdurmamız gerekebilir. Pazarlama ve profilleme amaçları için kullanılan kişisel verileriniz buna örnektir.

Yukarıdaki haklarınızın bazıları ancak belirli durumlarda kullanılabilir. Örneğin, veri taşınabilirliği hakkı, işlemin bir sözleşmeye veya rızaya dayanması ve ayrıca işlemin otomatik yöntemler kullanılarak yapılmış olması durumunda mümkündür. Kişisel verilerinizin silinmesi, verilerinizin meşru menfaat kapsamında veya rızanıza dayalı olarak işlendiği durumlarda yerine getirilebilir.

Distory, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizle ilgili sorularınız varsa veya yukarıdaki haklarınızdan bazılarını kullanmak veya bu hakların kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bize aşağıdaki yollarla ulaşabilirsiniz: 

E-posta adresimiz: info@distory.co 

Adresimiz: Kavacık Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Tonoğlu İş Merkezi No:3 Kat:4 Beykoz/İstanbul 

Eğer Distory tarafından doğrudan pazarlama amacıyla kullanılan kişisel verilerinizi kullanmak istemiyorsanız, yazılı bir bildirimle Distory’e başvurabilirsiniz. Bültenlerde ise her zaman bir çıkış seçeneği bulunur ve daha fazla bülten almamak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Anlık bildirimler konusunda, mobil cihazınızın “Ayarlar” bölümünden “Bildirimler” seçeneğini kullanarak anlık bildirimleri kaldırabilirsiniz.